Sådan opvarmer du din andelsbolig mest naturligt

Vindmøller

Det er blevet populært at gå efter de mest energirigtige løsninger når det kommer til boligen. Dette er primært for at skåne miljøet. Den måde hvorpå du vælger at opvarme din andelsbolig har en stor betydning i forhold til energirigtige løsninger. Der er dog nogle ting du må være opmærksom på, inden du går i gang med den helst store energirenovering af din andelsbolig. Alt dette kan du læse meget mere om nedenfor.

Dine mulighed for at vælge varmekilde i en andelsbolig

Når man køber en andelsbolig, ejer man ikke boligen på samme måde som i en ejerbolig. Især i de større byer er det blevet populært at købe andelsboliger, fordi det giver mulighed for at få en bolig til en billigere pris end hvis du ejer fuldstændig. Med en andelsbolig ejes denne af en andelsforening, hvor du kan købe dig adgang til brugsret over en bolig. Ved køb af brugsret får du samtidig en andel i foreningen, som ejer og driver ejendommen du bor i. Som andelsindehaver må du som hovedregel gerne foretage forbedringer på den bolig du bor i, men andelsboligforeningen kan have nogle særlige specifikke regler og vedtægter som du bør sætte dig grundigt ind i, før du ombygger til mere energirigtige og naturlige opvarmningskilder. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at få tilladelse af andelsforeningens bestyrelse inden du foretager dig noget.

Varmepumper hitter

De seneste år har man bevæget sig væk fra fossile brændstoffer og over mod de mere naturlige og vedvarende ressourcer, når det kommer til opvarmning. Fossile brændstoffer til opvarmning er bl.a. oliefyr og naturgas, som forurener. For at gøre mulighederne mere utilgængelige er priserne de seneste år steget markant. Såfremt du ejer en andelsbolig med fx oliefyr og vil finde frem til de billigste priser bør du investere tid i at søge på nettet i forhold til priser på olie i forhold til literpriser.

Som et billigt alternativ til de dyrere miljøforurenende opvarmningsmuligheder er varmepumper vundet frem. Varmepumper anvender som udgangspunkt solvarme til at fungere og levere varme. Dette sker enten via en jordvarmepumpe der anvender lagret varme i jorden eller en luft-vand pumpe, der udnytter varmen i luften.

Solfangere som supplerende energikilde

Solfangere bliver mange steder også anvendt som energikilde til opvarmning. Solfangere udnytter, som navnet afslører, ligeledes solvarme. Det er her værd at bemærke at denne opvarmningsmulighed ikke vil kunne stå alene. Solfangere skal suppleres med en anden varmekilde som fx fyr eller lignende. Muligheden er fx optimal hvis du vælger at beholde sit oliefyr, af økonomiske årsager, men vil spare på brugen af det ved at supplere med solfangere. Om sommeren, hvor der er mest sol vil solfangeren eventuelt kunne stå alene og levere nok varme til at opvarme din bolig og give varmt vand. På denne tid vil fyret måske kunne slås helt fra. Om vinteren kan kilderne supplere hinanden og nedbringe forbruget af den unaturlige varme og dermed gøre det lidt grønnere og noget billigere for dig selv.

De dyre løsninger er ofte også de mest naturlige

Der kan være dyrt at omlægge sin varmekilde i sin bolig. Ofte skal omlægningen dog ses som en investering, der kan betale sig selv hjem over tid. Kortsigtet er det mange penge der skal lægges ud, men over tid vil du spare mange penge på el- og varmeregningen, som betyder at investeringen betaler sig selv hjem igen. På denne måde er det ikke alene miljøet der vil takke dig men også din bankkonto.

Sørg for at boligen er isoleret tilstrækkeligt

Det er værd at bemærke, at det ikke kun er ved at skifte varmekilde i din andelsbolig, at du kan opnå mere naturlig opvarmning. Dette kan ligeledes opnås ved at få isoleret bedre i både vægge, gulve og loft. Alt efter hvordan din andelsbolig er placeret i en bygning kan det sikkert godt betale sig at få isoleret bedre og på denne måde spare på varmen, altså reducere energiforbruget. Mange andelsboliger ligger i gamle bygninger, hvor der ikke er tilstrækkeligt isoleret og hvor der kan være mange penge at spare ved at få det gjort. Få eventuelt råd og vejledning fra en byggesagkyndig inden du bestiller arbejdet. Undersøg ligeledes dine muligheder i andelsboligforeningen.

Vær den første der kommenterer

Skriv din kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*